Santehniku kursus

TEOORIA + PRAKTIKA KURSUS

KESTUS: teooriaõpe 40 akadeemilist tundi + praktika 40 akadeemilist tundi. Kursuse kogukestvus 80 akadeemilist tundi ehk 10 päeva.

Koolitaja: Artur Lohvart
Tehniline või tootmisalane haridus, rakenduslik haridus või pidev san tehnika alane töö 5 aastat. Kogemus koolitajana 2 aastat.

ALGUSAJAD:

25.03.2024 | 02.04.2024  | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 22.04.2024

Algus igal esmaspäeval kell 09.00 (Pae 29, Tallinn).

HIND: 2000 €+ km

KOOLITUSE TELLIMINE ETTEVÕTTESSE:
Kursuse toimumise kuupäevad ja kellaajad lepitakse kokku ning kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:
Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 80% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

Telefon: 5696 5440  (8.00-16.00)
E-mail: info@ehitajatekoolituskeskus.ee

Santehniku koolitusele registreerumine