Praktika ülesanded ettevõttesse praktikale suunatud kraanajuhi koolitusel

1.Tööde teostamine kraanaga koormate teisaldamisel.

2.Kraanade ehituse tundmine.

3.Mehhanismide ja sõlmede ülevaatus enne töö alustamist.

4.Rikete ära tundmine ja välja selgitamine.

5.Kraanaga liikumine koormate teisaldamisel.

6.Kraana ehituse ja ekspluatatsiooni tundmine.

7.Tööohutus nõuete täitmine tööde teostamisel.

8.Koormate haakimise ja transpordile laadimise põhimõtted.

9.Tropid ja nende kasutamise oskus.

10.Tegutsemine tööõnnetuse korral.

 

Antud ülesannete täitmise kohta peab praktika juhendaja andma kirjaliku hinnangu ja selle allkirjaga kinnitama.