Teleskooplaaduri juhi koolitus 60 ak.h (algajatele)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Ehitajate Koolituskeskus OÜ (ehitajatekoolituskeskus.ee).

Õppekava nimetus: Teleskooplaaduri juhi koolitus 60 ak.h

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus algajatele.

Õppekavarühm: Tehnika, tootmine ja ehitus

Toimumisaeg: Aastaringselt, 7 õppepäeva.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Põhiharidus. Kõigile huvilistele (vanus vähemalt 18 a.). Vajalik on normaalne füüsiline vorm ja soov asuda tööle teleskooplaaduri juhina.

Õpiväljundid: Tunneb masina ehitust, ekspluatatsiooni reegleid ja nende kasutamist. Oskab teostada põhitööd järgides tööohutuse nõudeid. Teostab mehhanismide ja sõlmede ülevaatust ning reguleerimist enne töö alustamist. Teostab laadimis-ja teisaldustöid.

Õppe kogumaht: 60 ak.h (auditoorne töö 30 ak.h, praktiline töö ja tehniline hooldus 30 ak.h). Iseseisev töö 30 ak.h.

 

Õppe sisu: Üldandmed Teleskooplaaduri test. Teleskooplaadurite ehitus ja tehnilised omadused.  Hüdraulika- ja hüdroseadmed. Sisepõlemismootorid.  Tööseadmed. Mehhanismide, sõlmede ja agregaatide ehitus.  Tõstetavate ja teisaldatavate koormate liigitus ja nende omadused.  Teleskooplaadurite kasutamine ja tööde teostamine. Masinate  juhtimine  ja tehniline hooldamine.  Töökaitse ja tuleohutusnõuded. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: teooria toimub õppeklassis, kus on plakatid, näidisõppematerjalid ja videomaterjalid.

 

Õppematerjalide loend: Ohutusjuhend Teleskooplaaduriga töötajale. Teleskooplaaduri kasutus- ja hooldusjuhend + Ehitajate Koolituskeskus OÜ õppematerjalid. 

Praktiline õpe: Töökaitse alane juhendamine. Tutvumine juhtimis seadmetega Teleskooplaaduril. Praktiliste töövõtete harjutamine. Teleskooplaaduri hooldustööd. Laadimis-ja teisaldustööde teostamine. Praktikal  toimub töövõtete õppimine juhendaja juhendamisel vastavalt  tööülesannete loetelule. Ehitajate Koolituskeskus OÜ koolitab Teleskooplaaduri  juhte koos lepingulise partneriga ja viib praktikaõpet läbi kooli territooriumil.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, väljastatavad dokumendid: Vähemalt 80% osaletud õppetöös.  Hinnatakse erialase õpiväljundite tundmist ja kasutamist. Õpilane peab läbima praktika, sooritama proovitöö, sooritama suulise eksami.  Kui on täidetud kõik tingimused, väljastatakse kooli poolt  tunnistus  õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, väljastatakse talle tõend koolituse osalemise kohta. 

 

Õpetaja:
Anatoli Tamm – tehnik-mehaanik aastast 1975.
KIWA Inspecta OÜ – masina kasutamise järelvaataja 2023a.
Omab  10 a. täiskasvanute koolituse kogemust

Praktika juhendaja: Valeri Tsudovski. Tööstaaž masinatel 22 aastat, täiskasvanute koolitamise kogemus tootmises 5 aastat.

 

Õppekava kinnitatud: 02. mai 2023